Эмийн сан

Хөгширч буй нийгэмд эмийн эрэлт хэрэгцээ эрс өсч байгаа тул орчин үеийн жижиглэн худалдааны салбарт эмийн сан шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэж байна.

Цахим тавиурын шошго (ESL) нь эмийг илүү болгоомжтой, нухацтай сурталчлах, гаж нөлөө, эсрэг заалт болон бусад хэрэглэгчийн лангуун дээр мэдэж байх ёстой бусад шаардлагатай мэдээллийг харуулах зөв хандлага юм.

Үүний зэрэгцээ ESL нь хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг үнэн зөвөөр хангаж, зах зээлийн эрэлтэд нийцүүлэн хувьцааг хурдан тохируулах замаар эмийн дэлгүүрүүдийн борлуулалтыг оновчтой болгох IoT системийн үндэс суурь болно. ESL нь эмийн сүлжээ дэлгүүрүүдийн дижитал хувьсгалыг эхлүүлсэн нь дамжиггүй.

ESL - Ph. Heungens

ESL - Ph.Leroy - Engis

ESL - Ph. Tennstedt

Эмийн сан Tillia