Зочид буудал

Зочид буудлууд нь гуанз, уулзалтын өрөө, агуулахад өргөдөл гаргахдаа цахим тавиурын шошгыг (ESL) ажиллуулж болно.

Менежерүүдийн шийдвэрийг хурдан гаргахад мэдээллийн үйл ажиллагааны горимоор өгсөн үнэн зөв өгөгдөл. Тоног төхөөрөмж, цаас, бэх зэрэг хянах боломжтой зардлыг үр дүнтэй бууруулах боломжтой. Мөн хөдөлмөрийн зардал, алдааны түвшинг бууруулсан.

RIU зочид буудлын сүлжээ 【Испани】】